Webinár : Aktuálne otázky školskej psychológie, ktorý sa konal 28. 4. 2022

Tematické zameranie: Dynamika vzťahov, rolí a udržanie hraníc pri práci s pedagogickým zborom. Presah psychológie práce a organizácie do činností školského psychológa.

Lektorovala: Mgr. Eva Klimová - prezidentka Slovenskej komory psychológov

Prezentácia dostupná TU

 

Medzinárodná konferencia: Pozitívna psychológia pre pozitívny život

pozdrav a úvodné slovo prof.PhDr. Eva Gajdošová,PhD.

Panelová diskusia:

Príprava školských psychológov pre podporu duševného zdravia v súčasných školách

Sociálno-emocionálne zdravie žiakov a učiteľov

Videoprezentáciu:

Duševné zdravie žiakov v inkluzívnej základnej škole

Aj na duši záleží

Podpora duševného zdravia v kontexte pozitívnej edukácie na škole v čase dištančného vzdelávania

 

Pozitívna psychológia pre pozitívny život - ZBORNÍK

str. 55 - 186

POZITÍVNA PSYCHOLÓGIA V ŠKOLE