O časopise

Školský psychológ/ Školní psychológ je RECENZOVANÝM ODBORNÝM ČASOPISOM, ktorý je vydávaný Asociáciou školskej psychológie a Asociací školní psychologie, z.s. Redakcia časopisu sídli na Katedre psychológie Pedagogické fakulty MU v Brně.

Časopis prináša príspevky týkajúce sa praxe, výskumu aj teórie vo vzťahu ku školskej a pedagogickej psychológii.  Ponúka publikačný priestor pre praktikov i akademikov s cieľom ROZVÍJAŤ DISKUSIU O ŠKOLSKEJ PSYCHOLÓGII v SR a ČR.

Charakteristickou črtou časopisu je OTVORENOSŤ K PRAXI A INTERDISCIPLINARITA

Časopis vychádza od roku 1991, s čiastkovým prerušením.

Elektronickému časopisu Školský psychológ/Školní psycholog bolo pridelené ISSN 2695-0154.

 

ARCHÍV elektronického časopisu dostupný na:https://journals.muni.cz/skolnipsycholog/issue/archive

Školský psychológ/Školní psycholog(2020)

Mimoriadne číslo časopisu venované aktuálnym praktickým skúsenosti so špecifickým online kontaktom so žiakmi na triednických hodinách v priebehu pandémie.

Školský psychológ/ Školní psycholog (2019)

Školský psychológ/ Školní psycholog (2018)

Školský psychológ/ Školní psycholog (2017)

Číslo zahŕňa príspevky z konferencie Ďuričove dni 2016, konanej dňa 10.-11.11.2016 na pôde Pedagogickej Fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Školský psychológ/ Školní psycholog (2015)

Číslo zahrnuje vybrané příspěvky z konference Novinky v pedagogické a školní psychologii 2015 v Brně.


Ako publikovať v časopise

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

AŠP SR a ČR pokračuje vo vydávaní elektronického časopisu Školský psychológ.

V tejto súvislosti si Vás dovoľujem informovať o možnosti publikovať príspevky, ktoré by vychádzali buď z Vašej praxe prípadne vedeckej činnosti tykajúcich sa školskej psychológie a školského psychológa.

Časopis by mal byť rozdelený do nasledujúcich rubrík:

  • prehľadové štúdie
  • výskumné zistenia
  • diagnostika
  • skúsenosti z praxe
  • diskusie, správy z odborných akcií
  • recenzia publikácie
  • dokumenty doby.

Príspevky je potrebné zaslať v elektronickej podobe na adresu :

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

Odporúčaná štruktúra príspevku:

NADPIS (Times New Roman 14)

NADPIS V AJ (Times New Roman 14)

Meno PRIEZVISKO, SR (Times New Roman 12)

Abstrakt: (Times New Roman 12)

 

Pri písaní príspevku:

- použite bežný typ písma (Times New Roman 12),

- nepoužívať ŽIADNE štýly (len formátovanie (tučné, podčiarknuté a kurzívu, horný index)), - nepoužívať tabulátory ani medzery (space) na začiatku odstavca,

- nepoužívať Shift/Enter pre „mäkké zalomenie“,

- nepoužívať voľné riadky (2 x enter) medzi odstavcami, ani medzi nadpisom a textom,

- špeciálne symboly používať len ak sú významovo nosné (nepoužívať grafické ozdoby pri nadpisoch a pod.),

- obrázky v dobrej kvalite formátu jpg, tiff, eps. bud v textovom dokumente, alebo priložené ako príloha v samostatnom foldri.

 

Literatúra (Times New Roman 12) – Norma ISO 690