Školský psychológ/Školní psycholog (2018)

Elektronické 2. číslo časopisu dostupné na:

http://www.testforum.cz/domains/testforum.cz/index.php/skolnipsycholog/issue/current

První číslo 19. ročníku časopisu je vlastně návratem ke kořenům. Po loňském úspěšném restartu časopisu vzniklého péčí slovenských kolegů pod vedením doc. Kaliské a doc. Valihorové nabízíme číslo obsahově sice méně objemné, ale tematicky specifické. Jako editoři čísla jsme se v něm pokusili představit příklady dobré praxe a zkušenosti autorů, autorek a autorských týmů ze škol, akadamických pracovišť i z příbuzných oborů. Díky výzvě se podařilo shromáždit příspěvky s různým obsahovým zaměřením, přičemž jejich volným pojítkem je praktická zkušenost a praktická využitelnost zkušeností, které představují. Příjemné a inspirativní čtení přejí editoři

Jan Mareš, Ph.D. a Jan Krása Ph.D.

Katedra psychologie PdF MU

 


Školský psychológ/ Školní psycholog (2017)

Elektronické 1. číslo časopisu dostupné na

http://testforum.cz/domains/testforum.cz/index.php/skolnipsycholog/issue/current

​vzniklo pod gesciou Asociácie školskej psychológie SR (AŠP) a v spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde sa konala medzinárodná vedecká konferencia Ďuričove dni 2016. Redakčná rada časopisu sa rozhodla, že aktuálne prvé číslo časopisu bude tvorené výberom vedeckých štúdií, ktoré boli odprezentované na tejto konferencii po ich dôslednom recenznom konaní.

Veríme, že toto číslo si nájde svojich čitateľov, ktorých podnieti nielen k úvahám, ale aj k činom na ceste k zvýšeniu psychickej pohody pracovníkov pôsobiacich v školskom prostredí, ako aj k vytvoreniu optimálneho prostredia, v ktorom sa edukácia realizuje. Jedným z hlavných cieľov časopisu je totiž zdieľať a konfrontovať vedecké zistenia akademikov s konkrétnymi skúsenosťami, odbornými postrehmi a problémami školských psychológov pôsobiacich na rôznych typoch škôl.

Redakčná rada preto aj ďalej uvíta aktívne publikovanie priaznivcov a sympatizantov školskej psychológie.

Lada Kaliská a Marta Valihorová

(za redakčný tím  časopisu i za výkonný výbor AŠP )


Vážení kolegovia, kolegyne.

 

Ďakujeme za vaše príspevky. Pripájame link na elektronickú verziu časopisu, kde si môžete pozrieť všetky články. V budúcnosti radi uvítame ďalšiu spoluprácu.

Elektronická verzia časopisu

 

Vážení kolegovia, kolegyne.

Slovenská sekcia AŠP SR a ČR pripravuje vydanie elektronického časopisu Školský psychológ. V tejto súvislosti si Vás dovoľujem informovať o možnosti publikovať príspevky, ktoré by vychádzali buď z Vašej praxe prípadne vedeckej činnosti tykajúcich sa školskej psychológie a školského psychológa. Časopis by mal byť rozdelený do nasledujúcich rubrík: Prehľadové štúdie, výskumné zistenia, diagnostika, skúsenosti z praxe, diskusie, správy z odborných akcií, recenzia publikácie, dokumenty doby.  Príspevky je potrebné zaslať v elektronickej podobe na adresu –   Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

Odporúčaná štruktúra príspevku:

NADPIS (Times New Roman 14)

NADPIS V AJ (Times New Roman 14)

Meno PRIEZVISKO, SR (Times New Roman 12)

Abstrakt: (Times New Roman 12)

 

Pri písaní príspevku:

- použite bežný typ písma (Times New Roman 12),

- nepoužívať ŽIADNE štýly (len formátovanie (tučné, podčiarknuté a kurzívu, horný index)), - nepoužívať tabulátory ani medzery (space) na začiatku odstavca,

- nepoužívať Shift/Enter pre „mäkké zalomenie“,

- nepoužívať voľné riadky (2 x enter) medzi odstavcami, ani medzi nadpisom a textom,

- špeciálne symboly používať len ak sú významovo nosné (nepoužívať grafické ozdoby pri nadpisoch a pod.),

- obrázky v dobrej kvalite formátu jpg, tiff, eps. bud v textovom dokumente, alebo priložené ako príloha v samostatnom foldri.

 

Literatúra (Times New Roman 12) – Norma ISO 690