Vážené školské psychologičky, vážení školskí psychológovia.

DÁVAME VÁM DO POZORNOSTI

 

pripravovanú konferenciu, ktorá sa bude konať

v roku 2022

Pozitívna psychológia pre pozitívny život

Registrácia možná do 19.12.2021 na:  https://forms.gle/Kt29fZg3Yie5p5uHA

_____________________________________________________________________

V roku 2021, ako aj v rokoch predchádzajúcich, sme Vás pozvali na konferencie, odborné semináre a ďalšie vzdelávania, ktoré organizovala alebo spoluorganizovala AŠP.

Taktiež sa jej členovia zúčastňovali odborných diskusií a besied, ktoré prebiehali online a sú k dispozícii aj ich záznamy.

Prehľad nájdete v archíve podujatí.