Vážené školské psychologičky, vážení školskí psychológovia.

DÁVAME VÁM DO POZORNOSTI

 

že, sme pre Vás pripravili odborný webinár Aktuálne otázky školskej psychológie, ktorý sa uskutoční 28. 4. 2023. Tématicky bude venovaný inšpekčnej činnosti na škole a v školskom zariadení kde pracuje školský psychológ.

POZVÁNKA

 

že, sme pre Vás pripravili odborný webinár Aktuálne otázky školskej psychológie, ktorý sa uskutoční 28. 4. 2022.

POZVÁNKA

 

V roku 2021, ako aj v rokoch predchádzajúcich, sme Vás pozvali na konferencie, odborné semináre a ďalšie vzdelávania, ktoré organizovala alebo spoluorganizovala AŠP.

Taktiež sa jej členovia zúčastňovali odborných diskusií a besied, ktoré prebiehali online a sú k dispozícii aj ich záznamy.

Prehľad nájdete v archíve podujatí.